Matalàs Diamond

· Molla ensecada HBS
· Amortidors 28 kg
· 1a cara 14 mm visco + 10 mm + llana i cotó
· 2a cara 10 mm gel + llana i cotó
· Alçada 29 cm