Contract

També disposem de teixits, polipiels, lonetes...Tot especial per a intal·lacions, amb els corresponents certificats ignífugs o auto-extingibles.