Contract i instal·lacions

També disposem de teixits, polipiels, lonetes, etc.

Tot especial per a intal·lacions, amb els corresponents certificats ignífugs o auto-extingibles.